ماموریت، چشم انداز، هدف، ارزش

نقشه راه پلیمورتکس

جهان در اطراف ما در حال تغییر است. ما به عنوان یک کسب و کار باید از امروز به دنبال آینده ۱۰ ساله خود و کشور، در میان انبوه نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها باشیم و همگام با تکنولوژی‌های نوین گام برداریم.

نگاه امروز به افق فردای کسب و کار، برای بودن و ماندن در آینده است. ما باید امروز برای فردا آماده باشیم.

تا سال ۱۴۰۰ رقم خواهیم زد …

1800

میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف آب

80

میلیون کیلوگرم کاهش انتشار CO2

450

میلیون کیلوگرم کاهش برداشت ماسه