مقایسه های فنی

مقایسه ملات پلیمورتکس با ملات سنتی

مقایسه سرعت اجرای پروژه

ملات پلیمری پلیمورتکس، به واسطه حالت فیزیکی خمیری، عدم نیاز به ساخت در محل، روش اجرا، نوع بسته بندی و لوازم اجرایی مورد نیاز، با سرعت ۳ برابر بیشتر از ملات سنتی قابل اجرا می باشد. آماده بودن ملات برای اجرا، سرعت اجرای دیوار توسط بنا را در پی خواهد داشت. بسته بندی منحصر بفرد این محصول نیاز به کمچه و صاف کردن ملات را حذف می کند و اجرا بدون صاف کردن در دو خط فتیله ای صورت می گیرد. که بسیار سریع قابل اجراست.

مقایسه زیر برای متراژ مساوی دیوارچینی صورت گرفته است.

ملات سبز پلیمورتکس

ملات خمیری آماده مصرف


ملات، در بسته بندی آماده پای کار می رود.

ملات پلیمورتکس در کارخانه ساخته می شود.

ملات پلیمورتکس در بسته بندی آماده، اجرا میگردد.

ملات پلیمورتکس روی سطح ملاتخور در دو خط اجرا می گردد.

ملات پلیمورتکس، نیازی به عمل آوری یا کیورینگ ندارد.

مقاومت نهایی ملات پلیمورتکس پس از ۷۲ ساعت کسب میشود.

عملیات نازک کاری پس از ۱۲ ساعت صورت می گیرد.

ملات پایه سیمانی

ملات با مصالح خشک و اختلاط در محل


مصالح ملات باید به پای کار حمل شود.

ملات در محل اجرای دیوار ساخته می شود.

ملات آماده شده، در ظرفی برای بنا حمل می گردد.

ملات روی سطح ملاتخور ریخته شده و توسط بنا صاف گردد.

ملات دیوار، باید حداقل برای ۷ روز با آب عمل آوری می شود.

مقاومت نهایی ملات پس از کیورینگ، در ۲۸ روز اتفاق می افتد.

عملیات نازک کاری یک ماه پس از اجرای دیوار، شروع می شود.

مقایسه هزینه اجرای پروژه

ملات پلیمری پلیمورتکس، به واسطه حذف عملیات و نیروی انسانی مورد نیاز برای حمل مصالح ماسه سیمان به کارگاه، حمل مصالح به پای کار، ساخت ملات در محل، عمل آوری ملات و انتقال نخاله به بیرون از کارگاه، تا ۳۵% اقتصادی تر از ملات سنتی بر پایه سیمان اجرا می گردد. تمامی مراحل ذکر شده نیاز به وقت و نیروی انسانی دارد.بنابراین با حذف مراحل فوق، ملات پلیمورتکس باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می گردد.

مقایسه زیر برای متراژ مساوی دیوارچینی صورت گرفته است.

ملات سبز پلیمورتکس

ملات خمیری آماده مصرف


هزینه حمل بسیار کمتر به ازای متراژ ثابت دیوار

ملات پلیمورتکس هزینه انتقال از دپو به پای کار ندارد.

ملات پلیمورتکس هزینه نیروی انسانی برای ساخت ملات ندارد.

ملات پلیمورتکس نیازی به هزینه برای کیورینگ ندارد.

سرعت بالا در اجرای دیوار با ملات پلیمورتکس هزینه بازگشت سرمایه را تقلیل می دهد.

ملات پلیمورتکس در هنگام اجرا پرت ندارد و هزینه ای برای انتقال نخاله نخواهد داشت.

ملات پایه سیمانی

ملات با مصالح خشک و اختلاط در محل


هزینه تامین و حمل ماسه و سیمان به کارگاه

هزینه انتقال حجم بالای مصالح از دپو به پای کار

هزینه نیروی انسانی مورد نیاز برای ساخت ملات

هزینه نیروی انسانی و آب مورد نیاز برای عمل آوری ملات

هزینه سرعت پایین اجرای سنتی دیوار و تحویل دیرتر پروژه

پرت و هدررفت بالا و تولید نخاله هنگام اجرا، سبب اعمال هزینه انتقال نخاله به بیرون کارگاه می گردد.

مقایسه میزان مصرف آب در اجرای پروژه

ملات پلیمری پلیمورتکس، به واسطه مقدار بسیار کمتر ملات مورد نیاز برای متراژ ثابت دیوارچینی (۵% ملات سنتی)، حذف عملیات ساخت و عمل آوری ملات، بین ۸۵ الی ۹۰% منجر به کاهش مصرف آب خواهد شد. در فرآیند تولید ملات پلیمورتکس، مصالح آب بَر مانند سیمان و ماسه نقشی ندارند. همچنین برای تولید این ملات از آب شُرب شهری نیز استفاده نمی شود. این ملات آماده مصرف است و نیازی به افزودن آب هنگام اجرا ندارد. پس از اجرا در مجاورت با هوا خشک میشود و کسب مقاومت می کند و نیازی به کیورینگ با آب نیست.

مقایسه زیر برای متراژ مساوی دیوارچینی صورت گرفته است.

ملات سبز پلیمورتکس

ملات خمیری آماده مصرف


در ملات پلیمری پلیمورتکس، سیمان بکار نمی رود.

برای تولید ملات سبز پلیمورتکس، ماسه بکار نمی رود.

ملات پلیمورتکس نیازی به آب برای ساخت ملات در کارگاه ندارد.

ملات پلیمورتکس نیازی به آب برای کیورینگ ندارد.

ملات پایه سیمانی

ملات با مصالح خشک و اختلاط در محل


در تولید ۱ تن سیمان، ۲m³ آب مصرف می شود.

برای تولید ۱m³ ماسه، ۶m³ آب مصرف می شود.

در ساخت ۱m³ ملات، ۳۲۰ لیتر آب شُرب مصرف می شود.

برای عمل آوری ملات در ۱m² دیوار، ۱۰ لیتر آب شُرب مصرف می شود.

مقایسه وزن ملات در پروژه

ملات پلیمری پلیمورتکس، بسیار کمتر از ملات سنتی مصرف می شود. این ملات تنها در دو خط (فتیله) با قطر ۱۰ میلیمتر روی سطح ملاتخور سفال یا بلوک یا آجر اجرا می گردد و چسبندگی ۴ برابر بیشتر نسبت به ملات های سیمانی ظرف مدت زمان کوتاهی کسب می کند. ملات پلیمورتکس با وزن مخصوص کمتر و مصرف کمتر به مقدار قابل توجهی وزن دیوار را کاهش می دهد. در مساحت ۱۰۰m² دیوارچینی با ملات ماسه سیمان، حداقل ۳۲۰۰kg ملات مورد استفاده قرار می گیرد و این در حالیست که تنها ۱۵۰kg ملات پلیمورتکس برای چیدن ۱۰۰m² دیوار کافی می باشد.

مقایسه زیر برای متراژ مساوی دیوارچینی صورت گرفته است.

ملات سبز پلیمورتکس

ملات کم مصرف و سبک


ملات پلیمورتکس، در دو خط با قطر ۱۰ میلیمتر اجرا می شود.

دانسیته ملات سبز پلیمورتکس، ۱۶۰۰kg/m³ می باشد.

برای ۱m² دیوارچینی با هر ضخامتی بین ۱ الی ۲kg ملات پلیمورتکس مصرف می گردد.

دیوارچینی با ملات پلیمورتکس نخاله تولید نمی کند.

ملات پایه سیمانی

ملات با دانسیته بالا و مصرف بیشتر


ملات روی کل سطح ملاتخور اجرا می شود.

دانسیته ملات ماسه سیمان ۲۱۰۰kg/m³ می باشد.

وزن ملات مصرفی برای ۱m² دیوار ۲۵ الی ۵۰kg می باشد.

تقریبا ۱۵% از ملات ماسه سیمان ساخته شده پِرت می شود.

مقایسه نتایج آزمایشگاهی

بر اساس نتایج آزمایشگاهی معتبر کسب شده، ملات پلیمری پلیمورتکس، دارای مقاومت فشاری، کششی و چسبندگی بیشتری نسبت به ملات ماسه سیمان و چسب های سیمانی خشک می باشد. همچنین این محصول جذب آب ندارد و آب نمی تواند از منافذ مویین از این ملات گذر کند. شما می توانید به برگه های آزمایش در صفحه آزمون های فنی این محصول مراجعه کنید.

مقایسه زیر برای متراژ مساوی دیوارچینی صورت گرفته است.

ملات سبز پلیمورتکس

ملات مستحکم و نفوذناپذیر


مقاومت چسبندگی ملات پلیمورتکس ۴٫۲Mpa

استحکام فشاری ملات سبز پلیمورتکس ۲۰٫۱Mpa

استحکام کششی ملات سبز پلیمورتکس ۲٫۶Mpa

ملات سبز پلیمورتکس جذب آب ندارد و نفوذ آب از لایه ملات امکان پذیر نیست.

ملات پایه سیمانی

ملات نفوذپذیر و ضعیف


مقاومت چسبندگی ملات کارگاهی ۰٫۵Mpa

استحکام فشاری ملات کارگاهی حداکثر ۱۵Mpa

استحکام کششی ملات کارگاهی حداکثر ۱Mpa

این ملات کاملا آب را از خود عبور می دهد و دارای لوله های مویین می باشد.

مقایسه بهره وری نیروی انسانی

کارکردن با ملات سبز پلیمورتکس بسیار ساده و سریع است. آماده مصرف با حالت فیزیکی خمیری، باعث می شود نیروی انسانی کمتری درگیر کار دیوار چینی شده و در عین حال سرعت افزایش یابد. در نتیجه بهره وری کار در تعداد ساعت های مشابه کارکرد کارگران با ملات ماسه سیمان حتی تا ۳ برابر بیشتر خواهد شد.

برای دیوارچینی با ملات پلیمورتکس دیگر نیازی به کارگر ایستاده پای بالابر، دو کارگر فرغون پر کن در محل دپو و کارگر ملات ساز نیست. کار اجرای دیوار تنها با یک بنا و یک کارگر قابل انجام است. این کارگر و بنا در روز می توانند تا ۷۰m² دیوار اجرا کنند. این در حالی است که همان بنا با دو نفر کارگر در همان تعداد ساعت اجرای روزانه، تنها ۳۵m² دیوار اجرا خواهد کرد.

مقایسه زیر برای متراژ مساوی دیوارچینی صورت گرفته است.

ملات سبز پلیمورتکس

دیوارچینی دو نفره


برای انتقال ملات پلیمورتکس پای کار کارگر نیاز نیست.

ملات پلیمورتکس آماده اجراست و در کارخانه تولید می گردد.

۱ کارگر و ۱ بنا با ملات پلیمورتکس روزانه تا ۷۰m² دیوار اجرا می کنند.

ملات پایه سیمانی

دیوارچینی با چند نفر همزمان


حداقل به ۲ کارگر برای انتقال مصالح از دپو به پای کار بنا احتیاج است.

حداقل به ۱ کارگر برای ساخت ملات نیاز است.

۲ کارگر و ۱ بنا روزانه ۳۵m² دیوار اجرا می کنند.