برچسب:استحکام فشاری

آزمون های فنی

آزمون‌های فنی پلیمورتکس تمامی آزمون‌ها در مرکز پژوهش‌های متالورژی رازی بر روی محصول صورت گرفته است. استحکام کششی تاییدیه مرکز تحقیقات متالورژی رازی آزمون استحکام کششی استاندارد مرجع آزمون روی نمونه ملات سبز پلیمری:  ASTM C133 استاندارد مرجع مقاومت کششی ملات سیمان: ASTM C190 , EN 12697-44 توضیح و مقایسه نتایج: به منظور دستیابی به مقاومت [...]
بیشتر بخوانید