برچسب:انبوه سازی

ملات خمیری پلیمورتکس

بیستمین اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران

بیستمین اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران امروز ۱۶ مهرماه برگزار شد.       انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران یکی از متولیان فرهنگ سازی و جمع آوری دیتای انبوه...