برچسب:ملات خمیری آماده

سقف-کاذب.jpg1.jpg

سقف کاذب

سقف کاذب سقف‌هاي کاذب از لحاظ نحوه اتصال به سقف به چهار گروه کلی تقسیم میشوند: دسته الف: پوشش سقفهاي بتنی یا فلزي با مصالحی که توسط اتصالات مکانیکی و یا چسب به آنها متصل میشوند؛ دسته ب: صفحات...