وبلاگ

ضوابط اجزای غیرسازه ای معماری

انواع اجزای غیرسازه ای معماری

اجزاي غیرسازهاي معماري ساختمان شامل موارد زیر است:
1 -دیوار خارجی
2-تیغه و دیوار داخلی
3-جان پناه
4-راه پله
5 -سقف کاذب
6-نما
7 -سایر موارد

بارها و اثرات ناشی از زلزله

بارهاي لرزهاي وارد به اجزاي غیر سازهاي معماري همراه با محدودیتهایی که در تغییرمکانهاي جانبی آنها باید
رعایت شود در بندهاي 4-1 و 4-2 این استاندارد ارائه شده است.
این نیرو باید همراه با بارهاي مرده مورد انتظار به عضو غیر سازهاي اعمال شده و به صورتی باشد که بیشترین نیاز
را در تکیهگاهها و مهارهاي آنها ایجاد کند. در ارتباط با تغییر مکانها، باید مقدار عرض درزهاي انقطاع در نظر
گرفته شده با ضابطه ارائه شده در این پیوست سازگار باشد.

رفتار خمشی دیوار

درج کنیددیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *