وبلاگ

نکات دیوارچینی

۱- قبل از شروع عملیات باید گیاهان و خاک‌های نباتی از محل کار برداشته و محل دیوار چینی از وجود هر نوع گیاه و ریشه‌های عمقی پاک سازی شود.

برای عدم رویش گیاهان در پی دیوارچینی، پی دیوار را با خاک آهک پوشش دهید.

۲- ‌با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات العمل ها، قبل از اجرای تیغه چینی، آجرها باید به مدت ۶۰ دقیقه در آب خیسانده و سپس بلافاصله به کار برده شوند‌.

ریختن آب بر روی آجر مجاز نیست. اینکار سبب می شود تا چسبندگی ملات به آجر خوبی صورت گیرد.

۳- باید دقت داشت که بندهای افقی و بندهای قائم اجرا شود.

ضخامت بند بین آجرها نباید کمتر از۱۰ میلیمتر و یا بیشتر از ۱۲ میلیمتر باشند.

۴- بندها در قسمت افق یا قائم باید ریسمان باشند یعنی در طول اجرای یک بند نباید کمانی باشد.

اگر از آجر یا هر چیز پر کننده‌ایی برای کامل کردن یک رج استفاده می شود، نباید در وسط همان رج‌ها  این آجر یا پرکننده استفاده گردد.

باید دقت کرد این آجرها یا پر کننده‌ها تنها در انتهای رج‌ها بکار رود.

مثلا اگر در یک دیوار سفالی از آجر در وسط رج استفاده شود این امر غلط اجرایی است.

باید این آجر‌ی که بصورت عمودی کار گذاشته می‌شود در انتهای رج باشد.

۵- تیغه چینی باید کاملاً قائم و شاقولی بوده و امتداد رج‌ها کاملاً افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقاً در مقابل هم قرار گرفته و شاقولی باشند.

دیوار چیست؟

۶- گونیا بودن تیغه چینی اتاق‌ها، آشپزخانه و سرویس‌ها بسیار مهم است.

چون درصورت بی دقتی در تیغه چینی، کاشی کاری دیوار دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه زیبایی این فضاها (مخصوصاً کف سرویس‌هایبهداشتی) از نظر گونیایی از بین می‌رود.

همچنین سر لوله‌های سرد و گرم سرویس‌ها بر اثر ناگونیایی در هنگام کاشی کاری امکان داخل ماندن در کار خواهند داشت که بعد‌ها که شیرآلات رو نصب می‌کنند‌، با توجه به عدم دقت در نصب باعث نشت آب به پشت کاشی می‌شود و این امر یکی از دلایل تبله کردن گچ دیوار پشت کاشی یا سقف طبقه پایین می‌شود.

۷- دیوار‌ها حتماً از کنارها توسط میلگرد در فواصل ۵۰ سانتی به ستون‌ها مهار شوند.

درساخت ديوار باربر باید ازيك نوع آجر استفاده شود و در محل اتصال ديوارها به ستون‌ها شاخك مناسب نصب شده باشد.

۸- زنجاب کردن مصالح رعایت شود و در انتهای کار دوغاب سیمانی (‌آب نسبت به سیمان بیشتر باشد) بر روی دیوار وقتی که دو رج مانده تمام شود ریخته شود.

۹- در قسمت انتهایی زیر سقف دیوار حتماً مهار شود‌، که روش اجرای وال پست بهترین حالت در مهار دیوار است.

در صورتي كه طول ديوار زياد باشد والپست ‌هاي مناسب براي آن در نظر گفته شده باشد و در اطراف پنجره‌ها والپست مناسب اجرا گردد.

اطلاعات بیشتر

برای مشاهده بیشتر مقالات اینجا کلیک کنید.

درج کنیددیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *